Automatiikka

AUTOMATIIKAN JA ROBOTIIKAN ERIKOISOSAAMISTA

Tuo yrityksesi tähän päivään ja varaudu huomiseen kehittämällä robotiikkaa ja automaatiota. Me olemme turvallinen kumppani tuotannon tehostamisessa, kehittämisessä ja järjestelmien ylläpidossa.

Omaamme laajan kokemuksen erilaisten tuotantoprosessien kehittämisessä. Meiltä saat aina yksilöllisen ratkaisun, joka toimii saumattomasti yhdessä nykyisen toimintalinjan kanssa.

Automaatioprojektit osa-alueittain tai valmiina pakettina.

Meiltä saatte yksilölliset robotti- ja automaatioratkaisut, asennukset, ohjelmoinnit ja huollot sekä kokonaisvaltaisen suunnittelun kaikkeen kone- ja laiteautomaatioon.

PALVELUMME

Suunnittelupalvelut

Automaatiosuunnittelu
Järjestelmäsuunnittelu
Ohjelmistosuunnittelu
Sähkösuunnittelu
Ratkaisukartoitus

Ohjelmointi

Logiikkaohjelmointi
Robottiohjelmointi 
Konenäko
Koodinluku

Asennukset

Laite- ja anturiasennukset
Kaapeloinnit
Kytkennät ja merkinnät
Testaukset ja mittaukset

Valmistus

Automaatiokeskukset
Kotelot
Robottisolut
Tuotannon automatisointi

Kunnossapito

Kunnossapito
Huollot
Vianhaku
Modernisointi
Kaikki palvelumme ovat saatavana osa-alueittain tai kokonaistoimituksena.
Palveluhinnasto
Sähköasentaja arkisin 45€/h, muutoin 120€/h, pl. vkl. ja hätätyö
Sähkösuunnittelu arkisin 55€/h, muutoin 130€/h, pl. vkl. ja hätätyö
Ohjelmointi arkisin 65€/h , muutoin 157€/h, pl. vkl. ja hätätyö
Vikatilanteissa puhelintuki arkisin klo 8 - 16 75€/h, minimiveloitus 1h
Hätätyö perusveloitus x 2,5
Viikonloppu- ja arkipyhätyö perusveloitus x 3
Koulutus- ja konsultointipalvelut 1058€/päivä
Kilometrikorvaus 0,75€/km
Mahdolliset muut matka- ja majoituskulut toteutuman mukaan.

Referenssitarinoita

Case järjestelmätoimitus:
Järjestelmätoimittajalla oli tarve saada useista laitteista, koneista ja rajapinnoista muodostuvalle tuotantojärjestelmälle sähkösuunnittelu, automaatiosuunnittelu, ohjauskeskukset, kytkentäkotelot, kokoonpanovaiheen automaatioasennus sekä testaus ennen loppuasiakkaalle toimitusta.

Loppuasiakkaan toimipiste sijaitsi EU:n ulkopuolella, joten suunnittelu ja asennusvarmuus korostuivat projektissa, koska laitetta loppuasiakkaalla oli asentamassa toinen asennusryhmä. Lisäksi kohteessa oli loppuasiakkaan edellyttämiä laite- ja asennustapavaatimuksia, koska järjestelmä toimitettiin elintarvikealan toimijalle.
Tämä järjestelmä sisälsi 42 kappaletta keskuksia ja koteloita, 112 kappaletta moottorikäyttöjä, 431 kappaletta toimilaitteita ja antureita sekä 72 kappaletta kenttäväylässä olevia hajautettuja toimilaiterasioita.

Suunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa, jotta päästiin mahdollisimman hyvin testattuun, merkattuun ja dokumentoituun kokonaisuuteen, joka oli nopea, helppo ja vaivaton asentaa.

Kiitosta tuli muun muassa kaapelimerkeistä, joista näki suoraan laitetunnuksen sekä kytkentäpisteen, joten sähkökuvia ei tarvinnut alati olla esillä asennuksissa.
Case tuotantokoneen automaatio:
Tilaaja tarvitsi tuotantoon koneen, joka automatisoi ennen käsintehtyjä työvaiheita. Tässä kohteessa oli päätavoitteena tuotannon tehostaminen sekä työergonomian parantaminen. Molemmilta osa-alueilta tilaaja antoi positiivista palautetta, koska tuotantomäärää saatiin kasvatettua sekä tuotannossa muodostuvia rasitusvammoja saatiin poistettua.

Tilaajalla oli mekaaniseen valmistukseen olemassa olevat resurssit, mutta pohdimme jo alkuvaiheista asti ratkaisuja toteutukselle tiiviissä yhteistyössä. Kohde oli ns. nollasarjakone, joten toteutimme tilaajan kanssa kohteen osa-alueittain, mistä lopulta muodostui toimiva ja tehokas kone, vaikka projektilla olikin huomattava määrä muutoksia.
Valmistusta tuki meidän oma komponenttivarastomme sekä osaava ja aktiivinen henkilöstömme, joiden avulla pystyimme reagoimaan nopeasti ja joustavasti muutoksiin. Unohtamatta tilaajan osaavaa henkilökuntaa mekaniikan saralla.

Kohteeseen toimitimme teollisuus- ja portaalirobotin, robottisimulaation, käyttölaitemitoituksen, sähkö- ja automaatiosuunnittelun, ohjauskeskukset, sähkö- ja automaatioasennukset sekä robotti-, logiikka- ja käyttöliittymäohjelmoinnin.
Koska kohde oli prototyyppi ja nollasarjakone, keräsimme koneesta ja koneen käyttäjiltä dataa ja palautetta, jonka perusteella teimme käyttöliittymään opastavan ongelmanratkaisun, kun kone oli ollut tuotannossa muutaman kuukauden. Tämän avulla esi- ja tuotantohenkilöiden on nykyään helpompi ratkaista ongelmia ja saada oma-aloitteisesti palautettua kone virhetilanteesta tuotantoon.
Case keskusvalmistus:
Asiakas oli tilannut insinööritoimistolta kokonaistoimituksen, joka sisälsi vaativan liikkeenohjauskeskuksen. Kyseinen keskus oli valmistettu ilman automaatio- ja keskusvalmistusosaamista, joten saimme toimittajalta tarjouskyselyn keskuksen korjaamisesta vikojen osalta, joita tarkastuksessa oli ilmennyt, vaatimuksena tinkimätön laatu.

Pienen tarkastelun jälkeen päädyimme toimittajan kanssa yhteisymmärrykseen keskuksen uudelleen valmistamisesta, koska siinä esiintyvien virheiden korjaaminen olisi tullut kalliimmaksi.
Uudelleenvalmistus toteutettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti, tällä kertaa standardeja ja hyväksi todettuja tuotantotapoja noudattaen. Keskus kojeistettiin toimestamme ja muutamia kytkentäkuvissa olevia virheitä ja muutoksia raportoitiin tilaajalle.

Jälkeenpäin saimme palautetta, jossa kehuttiin nopeaa toimitusta, yhteistyötä sekä käyttöönotto- ja varmennustarkastuksen puhdasta läpäisemistä. Lisäksi saimme käyttöönottoa tekeviltä palautetta, että vähän ennakkoon saapunut keskus antoi heille lisäaikaa järjestelmän käyttöönottoon ja testaukseen.

YHTEYSTIEDOT

Kone Kuusisto Oy

Karhusuontie 521
27800 SÄKYLÄ

044 766 8090

info@konekuusisto.fi

Laskutustiedot

Kone Kuusisto Oy

Verkkolaskuosoite: 003724983531
Operaattoritunnus: 003723609900
Välittäjä: Pagero Oy

Laskutustiedot

Kone Kuusisto Oy

Verkkolaskuosoite: 003724983531
Operaattoritunnus: 003723609900
Välittäjä: Pagero Oy

Image