Kone Kuusisto oy
Suunnittelusta toimitukseen

Sähkösuunnittelu

Käytössämme on kotimainen CADS ohjelmisto. Teemme
suunnittelua omiin ja alihankinnan tarpeisiin. Pääsääntöisesti
suunnittelumme koskee teollisuuden koneita ja laitteita.
Tarjoamme tasopiirrokset, piirikaaviot, keskuskaaviot ja
osaluettelot.
Toimitamme kuvan pdf-muodossa ellei muuta ole sovittu.


Tarjoamme myös yrityksille, joilla on samankaltaisia
kokonaisuuksia esim. johdinsarjat, kuvien generointipalvelua.
Palvelu koostuu exel-tiedostosta joissa asiakas tekee valinnat
käytettäville tuotteille, johtimille ja merkinnöille. Tämän
jälkeen generoimme sähkökuvan asikkaalle. Näin asiakkaan ei
tarvitse hankkia kalliita suunnitteluohjelmistoja, palkata 
suunnittelijaa ja työsuoritus nopeutuu.


Ota yhteyttä